Yandex Browser 18.2.0.284

Yandex Browser 18.2.0.284

Yandex – 0,6MB – Shareware –

Tổng quan

Yandex Browser là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Yandex.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 126 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Yandex Browser là 18.2.0.284, phát hành vào ngày 16/04/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 19/01/2017.

Yandex Browser đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,6MB.

Yandex Browser Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Yandex Browser!

Cài đặt

người sử dụng 126 UpdateStar có Yandex Browser cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Yandex
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản